5.000 Lira 1992-1994 Tarihleri Arası

Basılmamış Boş Pul, Kenar Yazılı, 10,40 Gr