Valuation Form

DİKKATE ALINMAYACAKLAR

  • İlgi ve uzmanlığımız dışında olan eserler
  • ARKEOLOJİK/TOPRAK ALTI/TARİHİ ESER - KÜLTÜR TABİAT VARLIKLARI
  • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki eserler
  • Hukuki sebepler ile alımı, satımı yasak olan eserler
  • Menşei ispat edilemeyen eserler
  • Eksik fotograf ve eksik bilgi ile yapılan talepler

*You can upload maximum 5 files.
*Each file should be maximum 5 MB
*It should be jpg file extension
Clicking the Submit button, you agree to the Personal Data Protection.